Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolan Väst arrangerar regionala seminarier för att delge intresserade aktörer på den svenska lokala och regionala kartan några av de senaste forskningsresultaten inom regional utveckling kopplat till svensk kontext. Presentationerna är resultat från de senast genomförda Uddevalla Symposierna.

Arrangemangen blir även mötesplats för dig som vill nätverka och lära mer om regional utveckling.

 

Tidigare seminarier

2019-03-07 - Tema: Perspektiv på regional utveckling 

Presentationerna är resultat från det senast genomförda Uddevalla symposiet 2018. Seminariet är ett samarbete ihop med Kommunakademin Väst, Högskolan Väst samt Lysekils kommun. 

Inbjudan till Regionalt Seminarium "Perspektiv på Regional Utveckling" 190307

 

Artikel Lysekilsposten, 9 mars 2019 : Så ser de fem vanligaste Lysekilsturisterna ut


2017-12-18 - 
Tema: Lokala förutsättningar för regional utveckling

Presentationerna är resultat från de senaste genomförda Uddevalla symposierna och är det andra regionala seminariet under 2017.

Inbjudan Regionalt Seminarium December 2017

 

2017-06-14 - Tema: Hur skapar vi attraktiva miljöer för innovation och entreprenörskap utanför storstadsregionerna?

Detta seminarum var förlagt i direkt anslutning till Uddevalla Symposiernas 20 års jubileum. Medverkade gjorde både internationella och svenska forskare. Se program för mer information. 

Pre-Seminarium Juni 2017


2015-04-21 - Tema: Förutsättningar för regional tillväxt

Efter nedläggning - Vad händer med de anställda?
Kristina Nyström, docent i nationalekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan.

Dörrar och trösklar till mobila tjänster och mobila betalningar - om forskning och samverkan inom IT-innovation
Ulrika Lundh Snis, doktor i informatik & Tomas Lindroth, doktorand i informatik, Högskolan Väst.

Mångfald, samarbete och innovation
Mikaela Backman, doktor i nationalekonomi, Jönköpings Internationella Handelshögskola. 

Regionens utvecklingspolitik – resultat från Västsvenskt regionalt seminarium vid Uddevalla Symposiet i juni 2014
Tomas Ekberg, chefsanalytiker, Västra Götalandsregionen

Inbjudan Regionalt tillväxtseminarium April 2015

 

2014-04-08 - Tema: Förutsättningar för tillväxt i små och stora regioner

Bankernas betydelse i stad och i landsbygd
Mikaela Backman, Dr i nationalekonomi, Jönköpings Internationella Handelshögskola.

Exportförnyelse - har det någon betydelse?
Lina Bjerke, Dr i nationalekonomi, Jönköpings Internationella Handelshögskola. 

En gränsregions för- och nackdelar
Urban Gråsjö, Dr i nationalekonomi, Högskolan Väst. 

Inbjudan Regionalt tillväxtseminarium April 2014

 

Seminarieserie 2002/2003 - Tema: Regional tillväxt

En gemensam region - en attraktiv region
Prof. Åke E. Andersson, KTH Stockholm och Prof. Charlie Karlsson, IHH Jönköping

Förnybara system
Prof. Börje Johansson, IHH Jönköping och Fil.dr. Kai Ringsberg, HTU

Nyskapande och entreprenörskap
Prof. Charlie Karlsson, IHH Jönköping och doktoranderna Kristina Lindh och Elisabeth Jansson, HTU

Öppenhet och mångfald
Fil.dr. Carina Kullgren, HTU och Ek.dr. Lars Pettersson, IHH Jönköping

Aktiva innvånare - folkhälsa 
Prof. Benny Hjern, IHH Jönköping och Nils Söderman HTU

Miljöeffektiv produktion - miljöeffektiva transporter
Fil.dr. Reine Karlsson, Högskolan i Kalmar och Ek.dr. Johan Klaesson, IHH Jönköping

Bra utbildning - fungerande arbetsmarknad
Rektor Lars Ekedahl, HTU och Ek.dr. Lars Pettersson, IHH Jönköping 

Updated
Contact the web editor if there are any problems on the website